Dzień 2 (20.10.2020)

Problemy w diagnostyce obrazowej kardiomiopatii

  Moderatorzy:  Marcin Fijałkowski (Gdańsk), Jarosław Wasilewski (Zabrze) Kiedy wykorzystam pomiary odkształcenia miokardium? – Tomasz Kukulski (Zabrze)  Ostre i przewlekłe zapalenie mięśnia sercowego – jaka technikę obrazową zastosuję? – Karol Miszalski-Jamka (Zabrze)  Amyloidoza serca aktualny algorytm diagnostyczny – Jacek Grzybowski (Warszawa) Scyntygrafia serca czy już o niej zapomnieliśmy? – Magdalena Kostkiewicz (Kraków)

Prognosis and treatment of patients with Heart Failure and Functional Mitral Regurgitation (ENGLISH)

  Moderators:  Tomasz Kukulski (Zabrze), Piotr Szymański (Warsaw), Victoria Delgado (Leiden, NL), Marian Zembala (Zabrze)  Bivalvular functional regurgitation – new paradigm or just interesting concept – Tomasz Kukulski (Zabrze)  How to select an optimal Mitraclip recipient? (20 min) – Victoria, Delgado (Leiden, Nederland)  Mitral clipping post CRT – is this a still valuable strategy? –

Leczenie złożonych wad strukturalnych serca – siła współczesnej kardiologii i kardiochirurgii

  Moderatorzy: Kazimierz Widenka (Rzeszów), Tomasz Hryniewiecki (Warszawa), Michał Zembala (Zabrze), Adam Witkowski (Warszawa)  Niedomykalność zastawki aortalnej z poszerzeniem aorty – jak zachować zastawkę by uzyskać dobre wyniki odległe – Maciej Kolowca (Rzeszów)  Infekcyjne zapalenie wsierdzia – interwencja konieczna szybko! – Janusz Konstanty-Kałandyk (Kraków)  Ciężka stenoza aortalna u chorego z drożnymi pomostami (po CABG) –

ECMO in contemporaty cardiac intensive care and cardiogenic shock

  Moderators:  Piotr Knapik (Zabrze), Katarzyna Hryniewicz-Czeneszew (Minneapolis, USA) ECMO in the treatment of cardiogenic shock – Katarzyna Hryniewicz-Czeneszew (Minneapolis, USA) ECMO in cardiac arrest (E-CPR) – Jan Belohlavek (Prague, Czech Republic) We set up ECMO – and what next? Anaesthesiologist’s perspective – Ewa Trejnowska (Zabrze, Opole) ECMO is running – what are the options?

Intensywne ABCD na kardiologicznej „ERCE”

  Sesja we współpracy z Asocjacją Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK Prowadzenie sesji: Agnieszka Tycińska (Białystok), Przemysław Trzeciak (Zabrze)  A jak Airways – optymalna wentylacja mechaniczna u pacjenta po zatrzymaniu krążenia – Rafał Koba (Katowice) B jak Brain – optymalna ochrona uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego po zatrzymaniu krążenia – Łukasz Krzych (Katowice) C jak Circulation –

Problemy w diagnostyce obrazowej kardiomiopatii

  Moderatorzy:  Marcin Fijałkowski (Gdańsk), Jarosław Wasilewski (Zabrze) Kiedy wykorzystam pomiary odkształcenia miokardium? – Tomasz Kukulski (Zabrze)  Ostre i przewlekłe zapalenie mięśnia sercowego – jaka technikę obrazową zastosuję? – Karol Miszalski-Jamka (Zabrze)  Amyloidoza serca aktualny algorytm diagnostyczny – Jacek Grzybowski (Warszawa) Scyntygrafia serca czy już o niej zapomnieliśmy? – Magdalena Kostkiewicz (Kraków)

Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST

  Prowadzenie: Grzegorz Opolski (Warszawa), Michał Hawranek (Zabrze), Hanna Szwed (Warszawa)  Diagnostyka NSTE-ACS – Waldemar Banasiak (Wrocław)  Ocena ryzyka u pacjentów z NSTE-ACS – Andrzej Budaj (Warszawa)  Ostra i przewlekła farmakoterapia w NSTE-ACS – Bartosz Hudzik (Zabrze) Diagnostyka inwazyjna pacjentów z NSTE-ACS – Jacek Legutko (Kraków) Dyskusja i podsumowanie sesji

Jak zredukować liczbę chorych z amputacją kończyn i ograniczyć inwalidztwo

  Moderatorzy: Piotr Kasprzak (Regensburg Niemcy), Aleksander Sieroń (Bytom), Wojciech Witkiewicz (Wrocław), Piotr Andziak (Warszawa), Marian Zembala (Zabrze) „Mam Marzenie”, czyli jak spełniać pragnienie chorych i lekarzy w Polsce ograniczając amputacje – Wojciech Witkiewicz  (Wrocław) Niedokrwienie kończyn dolnych grożące amputacją. Problem pacjenta, lekarza i Narodowego Funduszu Zdrowia – Ryszard Walas (Zabrze), Piotr Nowak (Katowice) Najnowsze

V Warsztaty Technologii Wewnątrzwieńcowych – Sesja II – Ocena czynnościowa

  Prowadzenie: Wojciech Wojakowski (Katowice), Michał Hawranek (Zabrze) Wytyczne, podstawowe definicje, wskaźniki – Michał Hawranek (Zabrze) Rozbieżności pomiędzy wynikami iwFFR/FFR – jak interpretować – Piotr Buszman (Katowice) Dysfunkcja mikrokrążenia – czym ocenić, jak wykonać, znaczenie kliniczne – Krzysztof Milewski (Bielsko-Biała) Spazm tętnicy wieńcowej – możliwości diagnostyczne – Miłosz Jaguszewski (Gdańsk) Interwencyjny Heart Team: prezentacja przypadku

V Warsztaty Technologii Wewnątrzwieńcowych Sesja I – Obrazowanie

  Prowadzenie: Jacek Legutko (Kraków), Krzysztof Dyrbuś (Zabrze) Które zabiegi i jak optymalizować za pomocą obrazowania wewnątrzwieńcowego? – Tomasz Pawłowski (Warszawa)  Kiedy zastosuję IVUS a kiedy OCT, a może wystarczy tylko jedna technologia? – Wojciech Wojakowski (Katowice) Obrazowanie wewnątrzwieńcowe w ostrych zespołach wieńcowych – ocena pacjenta po przebytej PCI i de novo – Paweł Gąsior