KLAUZULA INFORMACYJNA

Organizator: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze, NIP: 6482302807 REGON: 001071806 /KRS: 0000048349

W świetle obowiązującego prawa proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana następujących danych osobowych: a) imię b) nazwisko c) tytuł naukowy d) specjalizajca e) NPWZ f) numer telefonu g) email h) nazwa zakładu pracy i) adres korespondencyjny. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konferencji, w tym do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i obsługi uczestników Konferencji.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze, tel. (32) 37-33-800, fax. (32) 3733766, email: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl
  Inspektorem ochrony danych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest Pan
  Rafał Fabry tel. (32) 3337859, fax. (32) 3733766, email iod@sccs.pl
 2. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celach umożliwiających sprawną realizację XXVII Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej ON-LINE; 19-23.10.2020, Zabrze, i obsługę jej uczestników, do których między innymi należą:
  a.) identyfikacja uczestników Konferencji,
  b.) wymiana istotnych informacji między organizatorem Konferencji, a jej uczestnikami takich jak np.przesłanie linka wraz z kodem dostępu, zmiany terminu, przypomnienie o istotnych terminach,przekazanie materiałów pokonferencyjnych, przekazanie certyfikatu udziału, przekazanie kodu dostępu do zarejestrowanych wykładów Konferencji
  ZGODA NA PRZETWARZANIE – UDZIAŁ W KONFERENCJI
 3. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pani/Pana dane przetwarzane będą w celach informowania Pani/Pana o organizowanych w przyszłości przez Administratora o działalności edukacyjno-naukowej (konferencjach, spotkaniach naukowych, szkoleniach, itp.)
  ZGODA NA PRZETWARZANIE – INFORMOWANIE O DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-NAUKOWEJ
 4. W związku z celami wymienionymi w punkcie 2, Pani/Pana dane w minimalnym wymaganym ograniczonym zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, do których należą: podmiot prowadzący biuro organizacyjne Konferencji, a także podmioty, z pomocą których Administrator realizuje swoje cele, w tym dostawcy systemów teleinformatycznych, kancelarie prawne i firmy doradcze, operatorzy pocztowi i kurierzy z którymi współpracuje Administrator,
 5. Pani/Pana dane osobowe w celach określonych w pkt. 2 będą przetwarzane przez okres sześciu lat licząc od końca roku, w którym odbyła się Konferencja, a w celu określonym w pkt. 3 bezterminowo.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w wyżej wymienionych celach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych i ich poprawiania,
  b) prawo do sprostowania danych,
  c) prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  e) prawo do przenoszenia danych,
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
BIURO ORGANIZACYJNE
Sans Souci Damian Gruszczyński,Ewa Maza sp.j.
ul. Zakręt 16
60-351 Poznań
NIP: 7792443773
KRS: 0000624779

Kontakt dla uczestników i wykładowców:
Maciej Pietrzyk
Tel.: +48 512 816 244
E-mail: maciej.pietrzyk@sans-souci.pl
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco z wszystkimi informacjami na temat Webinarów edukacyjnych SansSouci? Zostaw swój adres email, i zapisz się do naszego newslettera.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z kontaktem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest DG Eventsfactory, ul. Lipowa 41a/10, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 109 70 00; SANS SOUCI, Damian Gruszczyński, Ewa Maza sp.j. ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań, NIP: 7792443773
  NAPISZ DO NAS

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z kontaktem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest DG Eventsfactory, ul. Lipowa 41a/10, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 109 70 00; SANS SOUCI, Damian Gruszczyński, Ewa Maza sp.j. ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań, NIP: 7792443773

   © 2020 SansSouci. All Rights Reserved. Projekt i realizacja Agencja Marketingowa InterAktywni

   Polityka prywatności | Regulamin | Obowiązek informacyjny