Wytyczne ESC 2020

Migotanie przedsionków

  Prowadzenie: Paweł Ptaszyński (Łódź), Marianna Janion (Kielce)  Definicje, możliwości i kryteria diagnostyczne – Jerzy Wranicz (Łódź)  Zintegrowany model opieki nad chorym z migotaniem przedsionków – „strategia ABC” – Maciej Sterliński (Warszawa) Kontrola częstości czy kontrola rytmu? – Marcin Grabowski (Warszawa) Migotanie przedsionków a sytuacje szczególne – Krzysztof Myrda (Zabrze) Dyskusja i podsumowanie sesji

Wady wrodzone serca u dorosłych

  Prowadzenie: Piotr Hoffman (Warszawa), Bożena Sobkowicz (Białystok), Jacek Białkowski (Zabrze) Jak diagnozować i jakich użyć narzędzi u chorego po korekcji wady serca – Tadeusz Osadnik (Zabrze) Niewydolność serca u pacjenta z wadą wrodzoną – Jarosław Drożdż (Łódź) Opieka nad ciężarną z wrodzoną wadą serca – Alicja Nowowiejska – Wiewióra (Zabrze)  Problem arytmii u pacjenta

Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST

  Prowadzenie: Grzegorz Opolski (Warszawa), Michał Hawranek (Zabrze), Hanna Szwed (Warszawa)  Diagnostyka NSTE-ACS – Waldemar Banasiak (Wrocław)  Ocena ryzyka u pacjentów z NSTE-ACS – Andrzej Budaj (Warszawa)  Ostra i przewlekła farmakoterapia w NSTE-ACS – Bartosz Hudzik (Zabrze) Diagnostyka inwazyjna pacjentów z NSTE-ACS – Jacek Legutko (Kraków) Dyskusja i podsumowanie sesji

Kardiologia sportowa i wysiłek fizyczny u pacjentów ze schorzeniami sercowo – naczyniowymi

  Prowadzenie: Marcin Grabowski (Warszawa), Piotr Jankowski (Kraków), Grzegorz Gielerak (Warszawa) Stratyfikacja ryzyka sercowo – naczyniowego – Marcin Grabowski (Warszawa) Wysiłek fizyczny u chorego z: – chorobą wieńcową – Piotr Jankowski (Kraków) – niewydolnością serca – Adam Sokal (Zabrze) – wadą zastawkową – Jacek Niedziela (Zabrze) – zaburzeniami rytmu serca – Agnieszka Katarzyńska-Szymańska (Poznań) Dyskusja