Wady zastawkowe

Bezobjawowa wada serca – diagnostyka, monitorowanie i leczenie

  Prowadzenie sesji: Tomasz Hryniewiecki (Warszawa), Katarzyna Mizia-Stec (Katowice), Tadeusz Osadnik (Zabrze) Wada mitralna – co trudniejsze – zwężenie czy niedomykalność? – Piotr Lipiec (Łódź) Wada aortalna – długi okres utajenia – Zbigniew Gąsior (Katowice)  Wada trójdzielna – niedoceniany problem – Jolanta Nowak (Zabrze) Wady przeciekowe – problem nie tylko wieku dziecięcego – Piotr Hoffman

Wrodzone wady serca u dzieci i dorosłych – postęp i nowe wyzwania w leczeniu

  Moderatorzy: Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa), Szymon Pawlak (Zabrze), Jacek Moll (Łódź), Jacek Białkowski (Zabrze) Operacja Rossa – ratunek dla dzieci, opcja dla dorosłych – Joanna Śliwka (Zabrze) Za wcześnie czy za późno na wspomaganie krążenia i potem przeszczep? – Szymon Pawlak (Zabrze) Przezskórna implantacja zastawki płucnej, strategia postępowania – Roland Fiszer (Zabrze) Przezcewnikowe zamykanie ubytków

Prognosis and treatment of patients with Heart Failure and Functional Mitral Regurgitation (ENGLISH)

  Moderators:  Tomasz Kukulski (Zabrze), Piotr Szymański (Warsaw), Victoria Delgado (Leiden, NL), Marian Zembala (Zabrze)  Bivalvular functional regurgitation – new paradigm or just interesting concept – Tomasz Kukulski (Zabrze)  How to select an optimal Mitraclip recipient? (20 min) – Victoria, Delgado (Leiden, Nederland)  Mitral clipping post CRT – is this a still valuable strategy? –

Leczenie złożonych wad strukturalnych serca – siła współczesnej kardiologii i kardiochirurgii

  Moderatorzy: Kazimierz Widenka (Rzeszów), Tomasz Hryniewiecki (Warszawa), Michał Zembala (Zabrze), Adam Witkowski (Warszawa)  Niedomykalność zastawki aortalnej z poszerzeniem aorty – jak zachować zastawkę by uzyskać dobre wyniki odległe – Maciej Kolowca (Rzeszów)  Infekcyjne zapalenie wsierdzia – interwencja konieczna szybko! – Janusz Konstanty-Kałandyk (Kraków)  Ciężka stenoza aortalna u chorego z drożnymi pomostami (po CABG) –

Wytyczne ESC 2020 Wady wrodzone serca u dorosłych

  Prowadzenie: Piotr Hoffman (Warszawa), Bożena Sobkowicz (Białystok), Jacek Białkowski (Zabrze) Jak diagnozować i jakich użyć narzędzi u chorego po korekcji wady serca – Tadeusz Osadnik (Zabrze) Niewydolność serca u pacjenta z wadą wrodzoną – Jarosław Drożdż (Łódź) Opieka nad ciężarną z wrodzoną wadą serca – Alicja Nowowiejska – Wiewióra (Zabrze)  Problem arytmii u pacjenta