Migotanie przedsionków i leczenie przeciwkrzepliwe

Leczenie przeciwzakrzepowe w przewlekłych i ostrych zespołach wieńcowych. Stare problemy – nowe możliwości

  Prowadzenie sesji: Bartosz Hudzik (Zabrze), Andrzej Budaj (Warszawa), Beata Wożakowska-Kaplon (Kielce) Narzędzia do oceny ryzyka niedokrwienia i ryzyka krwawienia – zastosowanie praktyczne – Grzegorz Opolski (Warszawa) Deeskalacja i eskalacja podwójnej terapii przeciwpłytkowej – nowe strategie postępowania u pacjentów dużego ryzyka krwawienia i dużego ryzyka niedokrwienia – Jacek Kubica (Bydgoszcz) Migotanie przedsionków i konieczność leczenia