ORGANIZATOR


Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
III Katedra i Klinika Kardiologii
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
tel. +48 32 3733 860; +48 32 3733 853
e-mail: a.szkobel@sccs.pl dzialnauki@sccs.pl
www.sccs.plBIURO ORGANIZACYJNE


Symposium Cracoviense sp. z o.o.
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 3
tel: +48 12 422 76 00, fax:+48 12 421 38 57

Obsługa Uczestników: malgorzata.malek@symposium.pl
Obsługa Wykładowców i Gości zaproszonych: kamilia.dudek@symposium.pl
Obsługa Firm: agnieszka.bryk@symposium.pl